Sikkerhetsdatablader for deg og din sikkerhet


Vi har som målsetting at alle Coops kunder skal ha full kjøpetrygghet. Som et ledd i dette er det viktig at alle har tilgang til informasjon om giftige, miljøskadelige og brannfarlige varer som selges i våre butikker - hvis uhellet skulle være ute.

Vi har lagt inn datablader i en database for alle varer vi omsetter i våre butikker, der det er krav om slik informasjon. Hvis uhellet er ute, sjekk først om det står førstehjelpstiltak på emballasjen. Hvis du så velger å søke i vår database, søk først på varenavnet eller produktnavnet, dette vil i de fleste tilfeller være nok.

Databladet i databasen gir informasjon om produktet, hvilke førstehjelp som skal ytes (pkt. 4), tiltak ved brannslukking (pkt. 5) og "eksponeringskontroll og verneutstyr" (pkt. 8). Databladene kan skrives ut i papirformat. Vi anbefaler at dette gjøres dersom arbeidsoppgavene er av en slik art at uhell kan oppstå, eller hvis produktet brukes regelmessig.


Coop Norge SA har kjøpt opp ICA Norge AS. I en overgangsfase vil vaskemidler fra begge sortimenter finnes i våre butikker. 
Nedenfor kan du søke opp Sikkerhetsdatablader fra begge sortimentene.

Har du spørsmål, så nøl ikke med å kontakte oss.

Søk i sikkerhetsdatabladene til Coop


YTELSESERKLÆRING 

i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 for produkt: Infra Akrylfug Nr. 314021801