Coop Solidaritetsfond

Tusen takk til alle som hver dag panter flaskene sine hos Coop, og støtter viktig utviklingsarbeid ved å trykke på den gule ”Omtankeknappen”!

Hver krone betyr mer enn du tror, og samlet utgjør denne støtten et betydelig innsats for en bedre verden. Ved å innføre muligheten for pantdonasjon i alle våre butikker, vil det være det største omtankeprosjektet Coop har gjort. På denne siden vil du få full oversikt over innsamlede midler og hvilke prosjekter dine pantekroner støtter.

Hvordan fungerer pantdonasjon i Coop?

Coop har bevisst valgt å droppe lotteriet som de andre dagligvareaktørene har på sine pantautomater. Grunnen er enkel: Coop var en pådriver for å fjerne spilleautomatene fra butikkene, og vi ønsker av samme årsak heller ikke spillmuligheter på panteautomatene. Samtidig er vi veldig opptatt av at alle inntekter skal gå til formålet. Pengene som kommer inn håndteres av Coops Solidaritetsfond, og dets styre i Solidaritetsfondet sammen med Norsk Folkehjelp er ansvarlig for å velge hvilke prosjekter som skal støttes, samt oppfølging og rapportering fra dette utviklingsarbeidet.

Coops Solidaritetsfond

Coop Solidaritetsfond er et fond for hjelp til selvhjelp i utviklingsland, og har som formål å samle inn og forvalte økonomiske midler som skal brukes til tiltak i utviklingsområder. Solidaritetsfondet har historie tilbake til 70-tallet, som Forbrukersamvirkets verktøy for en mer rettferdig fordeling og utvilling i verden. Tiltakene som støttes, skal fremme sosial og økonomisk utvikling i respektive land. Coop Solidaritetsfond kan ikke og skal ikke drive eget bistandsarbeid, men baserer seg på at arbeidet gjennomføres av solide og trygge bistandsorganisasjoner. Fondet har siden 2006 samarbeidet med Norsk Folkehjelp om demokratiprosjekter i Kambodsja, Mosambik og Bolivia.

Fra og med 2010 støtter Coop også Norsk Folkehjelps mineryddingsarbeid. Hver time hele døgnet dør eller lemlestes noen av landminer. Ved å støtte mineryddingen og kampen mot miner, kan problemet løses en gang for alle.

Mer informasjon:

Les mer om demokrati-prosjektene her.

Les mer om mineryddings-arbeidet her.