Coop ønsker å være et flaggskip innen samfunnsansvar og samfunnsengasjement, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Innenfor denne samfunnssatsingen finner du også vår strategi for sponsorsamarbeid, som blant annet sier at Coop skal vise ansvarlighet over for lokal-samfunnene, støtte gode formål og skape engasjement og stolthet internt i egen organisasjon.
  
Ønsker du å søke om sponsormidler til ditt lag eller organisasjon etc, vennligst les igjennom teksten under og benytte skjemaet lenger ned på siden.
   
Kriterier for at ditt forslag kan vurderes:

  • Prosjektet retter seg mot XXX

   
Coop har ikke anledning til å sponse:

  • Søknader som sendes via andre kanaler
  • Religiøse organisasjoner
  • Politiske organisasjoner
  • Bygninger/infrastruktur/drift/vedlikehold
  • Kontant betaling
  • Enkeltpersoner
  • Enkeltstående reiser/turer
  • Aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø.

  
Behandling av søknader:

Fra mai 2016 vil søknader behandles kvartalsvis. Fordeling av sponsormidler vil finne sted i slutten av mars, juni, september og desember. Søknader vi har mottatt innen 15. mars, juni, september og desember vil bli vurdert.

   

Sponsoratsøknad