AS Røra Fabrikker

Røra Fabrikker ble etablert i 1938 under navnet Inntrøndelag Frukt- og Bærsalgslag. Dette var et andelslag bestående av lokale bær- og grønnsaksdyrkere, samt handelsmenn fra distriktet. Ideen var å foredle lokale naturressurser til kommersiell omsetning av ferdigprodukter. Fra og med 1960-åra hadde bedriften opparbeidet en stabil økonomi og organisasjon. I tillegg ble det innført kontraktsdyrking som sikret jevn råvaretilgang. Dette førte også til utvidelse av lokaler og oppgradering av maskinparken. Produksjonsmengden har økt gradvis, og i dag er Røra Fabrikker en moderne produksjonsbedriftI 1975 endret bedriften navn fra A/L Trønderfrukt til Røra Fabrikker, og i 2001 ble bedriften et datterselskap i Coop. Røra Fabrikker har i dag 49 ansatte og er lokalisert i Inderøy i Nord-Trøndelag. Fabrikken produserer saft, syltetøy og juice som selges under Coops egne merker i alle Coops butikker.

Matsikkerhet

Som matprodusent er Røra underlagt strenge regler fra myndighetene i forhold til både produktenes sammensetning og sikkerheten for forbrukeren. Røra har et kvalitetssystem som er i henhold til ISO 9001.

Miljø

Røra ønsker å ta vare på miljøet på en best mulig måte. Dette innebærer å ha en effektiv produksjon med god utnyttelse av energi og vann. For å redusere avløpet, komposteres biologisk avfall fra produksjonen. Alt avfall for øvrig blir kildesortert. Det legges vekt på en fornuftig bruk av emballasje, og bedriften er medlem av Grønt punkt.

Juice

Tidligere dominerte eple- og appelsinjuice i butikk- hyllene, men gjennom innovativt arbeid har Røra bidratt til at en rekke ulike blandingsjuicer har tatt sin del av salget i produktkategorien.

Syltetøy

Røra har lang tradisjon som produsent av syltetøy med god kvalitet. Hemmeligheten bak suksessen er gode råvarer fra erfarne leverandører, en optimal produksjonsprosess og gode resepter.

Saft

Røra har produsert saft siden fabrikken så dagens lys i 1938. I motsetning til dagens konsentratbaserte produksjon, presset man på den tiden saften selv på fabrikken.