Coop Norge Handel AS er ansvarlig for konsernets innkjøp, vareforsyning, kjededrift og markedsføring.

Over 1100 butikker i dagligvarekjedene Coop Marked, Coop Prix, Coop Mega, Matkroken, Extra og Obs får sine varer fra Coop Norge Handel AS.

Også Obs Bygg, Coop Byggmix og Extra Bygg får sine varer fra Coop Norge Handel. 

Egne produksjonsbedrifter og varer
Årlig selger Coop egne varemerker for 4,3 milliarder kroner. En fjerdedel produseres av Coop Norge Industri AS, som består av Coop Kaffe, Røra fabrikker og Gomanbakeriene.