Et moderne industrieventyr

2016 går inn i rekken av gode år for Coop Norge Industri. Gjennom året har det blitt lansert en rekke nye, moderne og spennende produkter fra industrien.

Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel. Coop Norge Industri er morselskapet til Coop Norge Kaffe AS, AS Røra Fabrikker, AS Margarinfabrikken Norge, Nord Blomst AS, Tradeway AS, Gomanbakeren Holding AS bestående av 11 Gomanbakerier flere steder i landet, og morselskapet som ivaretar salg og fellesfunksjoner for disse selskapene.

Selskapene produserer varer som i hovedsak distribueres gjennom Coops kjedebutikker i Norge. I tillegg eier Coop Norge Industri AS Ceasar Salad AS 34% og Mathuset Holmens 10%.

Coop Norge Industri presterte i 2016 et av sine beste driftsresultatet på ordinær drift. Arbeidet med produktutvikling har fortsatt for fullt i 2016. Dette har resultert i flere nyheter, for eksempel på området bakervarer og drikke (juice). Resultatet er at Coops butikker har kunnet tilby produkter som moderne og bevisste forbrukere ønsker seg. Nyheter fra Coop Norge Industri bidrar også til å gjøre butikkene spennende, sier administrerende direktør Torgeir Sveine.

Sveine trekker også frem det gode samarbeidet med Coop Norge Handel og samvirkelagene. Det har blant annet gjort det mulig for selskapet å holde stillingen i markedet, til tross for sterk konkurranse. – Vi er avhengig av lojaliteten som samvirkelagene har til Coop sine egne varemerker. Og de er sterke varemerker. Særlig Goman og Røra er kjente navn i markedet for forbruker. Men det er opp til oss å gjøre oss tilliten verdig. Det tror jeg vi skal klare også i tida framover ved blant annet stadig å fornye sortimentene våre og være effektive i forhold til konkurrentene, sier Sveine.

 
Fakta:
Datterselskap av Coop Norge Handel AS, Omsetning 2015: 1,8 milliarder kroner
Antall ansatte: 589, eller 526 årsverk fordelt slik:

- Tradeway: 20 årsverk
- Kaffeavdelingen: 16 årsverk
- Røra Fabrikker: 42 årsverk
- Goman: 422 årsverk
- Salgsapparatet: 26 årsverk
  

Markedsandeler:
- Coops kaffeandel i Norge: 20 prosent
- Goman: 25 prosent
- Røra: 22 prosent
- Tradeway: 2 prosent

Direktør: Torgeir Sveine
Styreleder: Geir Inge Stokke