Årsmøtet Coop Norge

Årsmøtet Coop Norge er organisasjonens høyeste organ. Årsmøtet består av 59 representanter hvorav 4 er representanter fra de ansatte i Coop Norge. På Årsmøtet velges Styret Coop Norge og Valgkomitèen Coop Norge.
  

Nr. Fornavn Etternavn Funksjon Samvirkelag
1 Torill Johnsen Representant Coop Øst SA
2 Helge Stiksrud Representant Coop Øst SA
3 Tove Raastad Kvernberg Representant Coop Øst SA
4 Anders Ivar Nereng Representant Coop Øst SA
5 Lise Meier Representant Coop Øst SA
6 Arnt Erik Brekke Representant Coop Øst SA
7 Bjørn Tore Skaug Representant Coop Øst SA
8 Einar Enger Representant Coop Øst SA
9 Bjørn Seland Representant Coop Sørvest SA 
10 Marit Eiken Representant Coop Sørvest SA 
11 Merete Fogh Lund Representant Coop Sørvest SA 
12 Solveig K. Gerhard Representant Coop Sørvest SA 
13 Ole Bernt Thorbjørnsen Representant Coop Sørvest SA 
14 Sigrunn U. Stangeland Representant Coop Sørvest SA 
15 Olav Sande Representant Coop Sørvest SA 
16 Liv Ulstad Representant Coop Midt-Norge SA
17 Ann Guri Tiller Representant Coop Midt-Norge SA
18 Lisbeth Bull (permisjon- vara innkalles) Husby Representant Coop Midt-Norge SA
19 Torgeir Svenning Representant Coop Midt-Norge SA
20 Torbjørn Skei Representant Coop Midt-Norge SA
21 Rolf Michelsen Representant Coop Midt-Norge SA
22 Geir Atle Dalland Representant Coop Hordaland SA
23 Hilde Klever Representant Coop Hordaland SA
24 Lise-Karin Godfrey Representant Coop Hordaland SA
25 Øystein Kahrs Representant Coop Hordaland SA
26 Stig E. Mortensen Representant Coop Nord SA
27 Kjell Olav (permisjon- vara innkalles) Pettersen Representant Coop Nord SA
28 Terje Wiik Representant Coop Nord SA
29 Grete Nyborg Rolandsen Representant Coop Nord SA
30 Merete Mostue Representant Coop Orkla og Møre SA
31 Bjørn Krokdal Representant Coop Orkla og Møre SA
32 Arild Sørlien Representant Coop Orkla og Møre SA
33 Anita Holten Representant Coop Orkla og Møre SA
34 Magnar Linnerud Representant Coop Innlandet SA
35 Olav Rønningen Representant Coop Innlandet SA
36 Jakob Mæle Representant Coop Økonom SA
37 Øyvind Lorentzen Representant Coop Økonom SA
38 Anne Berg Behring Representant Coop Vestfold og Telemark SA
39 Tinny Bjerkøen Representant Coop Vestfold og Telemark SA
40 Geir Espe Representant Coop Vest SA
41 Trudi Vågene Representant Coop Vest SA
42 Odd Emil Ingebrigtsen Representant Coop Nordland SA
43 Lars Arve Jakobsen Representant Coop Nordland SA
44 Per Brochmann Representant Coop Helgeland SA
45 Bjørn Vik-Mo Representant Coop Steinkjer SA
46 Jan-Ivar Alsén Representant Coop Finnmark SA
47 Inge Hilde Kitterød Representant Coop Vestviken SA
48 Morten Erik Stulen Representant Coop Oppdal SA
49 Anders Storaker Representant Madla Handelslag SA
50 Trond Inge Rødland Representant Coop Klepp SA 
51 Per Kristian (permisjon- vara innkalles) Skjærvik Representant Coop Fosen SA
52 Wenche Stuvland Knygh Representant Coop Sør-Helgeland SA
53 Audun Klev Representant Coop Hamarvik SA
54 Egil Svela Representant Coop Vikeså SA
55 Kjell Sandmo Representant Coop Beiarn og Misvær SA
56 Harald Kristiansen Representant Coop Norge Handel, Grorud
57 Thor Eivind Rognmo Representant Coop Norge Handel, Grorud
58 Bali Bjerke Representant Coop Norge Handel, Faghandel
59 Kai Tore Hoel Representant Coop Norge SA