Den første butikken

   
I 1850 ble grunnlaget for forbrukersamvirket lagt i Norge, og i 1867 åpnet Arne Forbrukerforening utenfor Bergen den første butikken. Over hundre år senere ble bygningen flyttet til Bærum, og i 1980 åpnet Samvirkemuseet dørene for publikum.

Butikken som hadde alt

Et gammeldags samvirkelag hadde alt en familie trengte. Folk slapp å løpe fra butikk til butikk, og det var heller ikke nødvendig å gå på leting - ekspeditøren fant varene for folk. Selv om butikklokalene var mindre enn i dag, var plassen godt utnyttet. Varer det ikke var plass til i skuffene eller på hyllene, hang ned fra taket.

Folk møttes på butikken

Når folk gikk på butikken var det også for å treffe kjente og slå av en prat. Det fantes verken TV eller radio, og få hadde råd til å holde avis. Ofte vanket det en god historie, og det kunne bli både fleip og latter. Men ikke alle syntes det var like moro å gå i butikken. I mellomkrigsårene var arbeidsledigheten høy. Mange hadde dårlig råd og kom til samvirkelaget med matanvisning fra fattigkassa.

Butikkene var like

Butikken på Arna var helt lik alle andre samvirkelag som ble bygd fra slutten av forrige århundre og fram til selvbetjeningsbutikkene på 50-tallet. Alle butikkene var bygd etter samme mal. Det var like langt fra inngangsdøra til disken, og like langt fra disken til hyllene bak. Dette var velprøvde mål, som gjorde at betjeningen lettvint kunne finne varer i hyllene og sette dem på disken. Varene ble også plassert på noenlunde de samme stedene.

Lange åpningstider

De ansatte i de første samvirkelagene hadde lange dager og tungt arbeid. Butikkene åpnet grytidlig, enkelte steder klokken halv sju. På slutten av 1800-tallet holdt noen av butikkene åpent til klokken halv ti på hverdager og helt til elleve i helgene.