Valgkomiteen Coop Norge SA

Organisasjonens høyeste organ er Årsmøtet Coop Norge som består av 59 representanter fra samvirkelagene og de ansatte i Coop Norge. På årsmøtet velges Styret, kontrollkomité og valgkomité i Coop Norge.

Valgkomiteen Coop Norge

Torill Johnsen Leder Coop Øst SA
Bjørn Seland Medlem Coop Sørvest SA
Liv Ulstad Medlem Coop Midt-Norge

Ole Bernt Thorbjørnsen 

Medlem Coop Sørvest SA
Ronald Linaker Medlem Coop Nord SA

Vararepresentanter
   
1. Erik Revdal Vararepresentant Coop Steinkjer SA
2. Hilde Sjurelv Vararepresentant Coop Nord SA