Valgkomiteen Coop Norge SA

Organisasjonens høyeste organ er Årsmøtet Coop Norge som består av 59 representanter fra samvirkelagene og de ansatte i Coop Norge.
I Årsmøtet velges Styret Coop Norge og Valgkomiteen Coop Norge.
   

Valgkomiteen Coop Norge

Torill Johnsen Leder Coop Øst SA
Bjørn Seland Medlem Coop Sørvest SA
Liv Ulstad Medlem Coop Midt-Norge

Ole Bernt Thorbjørnsen 

Medlem Coop Sørvest SA

Roald Linaker

Medlem Coop Nord SA