Normalvedtekter for Samvirkelag og Vedtekter for Coop Norge SA

Normalvedtektene for samvirkelag er veiledende for Samvirkelagene. De aller fleste samvirkelagene bruker normalvedtektene.
Oppdatert pr. Februar 2018.
   
Nynorsk:
Les vedtektene i bla versjon her  
Last ned PDF-utgaven her (0,4mb)

Bokmål:
Les vedtektene i bla versjon her 
Last ned PDF-utgaven her (4,5mb)

Coop Norge SA styres etter vedtekter godkjent av Årsmøtet Coop Norge. 
Oppdatert pr Februar 2018.
   
Bokmål:

Les vedtektene i bla versjon 
Last ned PDF utgave her (3,3mb)