GOMAN står for kvalitet og trygghet!

Som en del av Coop Trading i Norden, representerer GOMAN Bakeriet en varesikkerhetspolitikk som skal bidra til å fremme forbrukernes tilgang til sunne og trygge matvarer.

Foruten å utvikle og produsere varer som stimulerer til en sunnere livsstil, skal vi sikre forbrukerne tilgang til informasjon som gjør det lettere å gjøre bevisste valg. Dette innebærer grundig merking av våre produkter. I samarbeid med Coop Trading og tilknyttede selskaper,skal vi bidra til at organisasjonens totale varesortiment er blant det beste når det gjelder helse og sikkerhet.

1. Grovhetsmerking

2 .Plussargumenter

3. Ernærings- informasjon

4. Ingredienser

5. Næringsinnhold

6. Kvalitetsgaranti / Coop varesikring