Velkommen til Norsk Butikkdrift AS

Norsk Butikkdrift AS er et datterselskap av Coop Norge SA. Vi skal skape vekst gjennom effektive og innbydende butikker. Våre fantastiske ansatte jobber for å gi kundene lyst til å komme tilbake. 

Totalt har Coop i Norge en markedsandel på i overkant av 30%, som gjør oss til landets nest største dagligvareaktør.
  

  
Norsk Butikkdrift består av 326 (pr mai 2018) dagligvarebutikker i hele landet, innenfor kjedene; Extra, Coop Prix, Coop Mega og Matkroken. Ca halvparten av butikkene driftes som franchise, mens de resterende er egeneide.
  
For å tilrettelegge for god og effektiv drift, har vi et Servicekontor bestående av i overkant 50 personer som jobber for å forenkle hverdagen til våre fantastiske ansatte i butikk. På Servicekontoret har vi fagområder som driftsapparat, franchise, økonomi, HR, Sikkerhet og eiendomsforvaltning.
 
Ved å sette kunden først, samt gjennom god og effektiv butikkdrift skal vi skape lønnsomhet slik at vi bidrar til at Coop i Norge når sine mål.