Velkommen til Norsk Butikkdrift AS

Norsk Butikkdrift AS er et datterselskap av Coop Norge SA. NB AS eier og drifter butikkene som tidligere var en del av ICA Norge AS og er den 3. største eieren av dagligvarebutikker i Norge.

 

Totalt har Coop i Norge en markedsandel på i overkant av 30%, som gjør oss til landets nest største dagligvareaktør.
  

  
Norsk Butikkdrift består av 360 dagligvarebutikker i hele landet, innenfor kjedene; Extra, Coop Prix, Coop Mega og Matkroken. Om lag 50 prosent av butikkene driftes som franchise, mens de resterende er egeneide.
  
For å tilrettelegge for god og effektiv drift, har vi et Servicekontor bestående av i overkant 50 personer som jobber for å forenkle hverdagen til våre fantastiske ansatte i butikk. På Servicekontoret har vi fagområder som driftsapparat, franchise, økonomi, HR, Sikkerhet og eiendomsforvaltning.
 
Ved å sette kunden først, samt gjennom god og effektiv butikkdrift skal vi skape lønnsomhet slik at vi bidrar til at Coop i Norge når sine mål.