Ledelsen - Norsk Butikkdrift AS

Bent O. Aamotsmo

Administrerende Direktør

Robert Leine

Viseadministrerende Direktør

Elisabeth Hurleen

Driftsdirektør Supermarked

Flemming Vestergaard

Driftsdirektør Lavpris

Peter Wallman

Franchisesjef

Gry Sulerud

Økonomisjef

Hanne Arvola

HR Sjef

Jon Kvisli Østmoe

Direktør innleie