Selskapstruktur 

Norsk Butikkdrift - en del av Coop familien. 1,6 millioner mennesker eier Coop gjennom medlemskap i ett av Coops samvirkelag. Det er samvirkelagene som eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Selskapet skal ivareta fellesoppgavene for samvirkelagene. Norsk Butikkdrift AS er et datterselskap av Coop Norge SA på lik linje med Coop Norge Transport AS og Coop Eiendom AS.

                   Coop Norge SA