Forretningsidé og verdier

Vår forretningsidé:

Vi er Norsk Butikkdrift, en del av Coop. Vi skaper vekst gjennom effektive og innbydende butikker. Våre fantastiske ansatte gir medlemmer og kunder lyst til å komme tilbake. 

  • Vi har tillit
  • Vi setter alltid kunden først
  • Vi ser etter forbedringer hver dag 
  • Vi skaper lønnsomhet for våre eiere
  • Vi er stolte av å være en del av Coop

Våre verdier:

Norsk Butikkdrifts virksomhet er tuftet på Coop Verdikompass, som er selskapets «etiske kjøreregler». Nøkkelverdien i verdikompasset er tiltro til Coops egenart– det at Coop er eid og styrt av medlemmene og at vi deler overskuddet med dem. De øvrige verdiene, innflytelse, ærlighet, omtanke og nytenkende underbygger den positive egenarten som Coop er alene om i norsk varehandel. Egenarten gjør oss unik. 

 

Vi jobber med kultur og verdier som et strategisk verktøy for økt konkurransekraft.
Verdiene er rettesnoren i vårt daglige arbeid og skal bidra til at våre ansatte gjør det som er riktig ovenfor våre kunder og medlemmer. Gjennom økt bevissthet om etiske verdier i hele organisasjonen, skal vår kultur og våre verdier bidra til at Coop styrker sin posisjon i markedet.

 

Visjon og foretningsidé Norsk Butikkdrift