Coop deler ut gratis handlenett til alle medlemmene og introduserer samtidig gjenbruksbonus. Du får bonus når du handler med handlenett i butikken.

Få bonus når du bruker handlenett på Coop Prix

Vi ønsker å gjøre det enklere å bruke mindre plast!

– I Coop er vi opptatt av reelle miljøtiltak. Sannsynligvis ligger det flere tusen nokså ubrukte handlenett i skuffer og skap rundt om i landet. Coop ønsker at handlenettene skal bli brukt, og gir derfor medlemmene 1 krone i gjenbruksbonus når de gjenbruker nettene, sier miljøsjef i Coop Knut Lutnæs.

 

«Coop rydder Norge» forenklet i vår strandryddingen for mer enn 30 000 frivillige.


– Vi ønsker vi å gjøre det enklere å bruke mindre plast, sier Lutnæs.

Coop deler ut gratis handlenett til alle medlemmene og introduserer samtidig gjenbruksbonus. Du får bonus når du handler med handlenett i butikken.

Handlenettet er gult og kult, men faktisk ganske så grønt også.


Bonus for gjenbruk

I følge Coop sin emballasjestrategi skal Coop kutte bruken av fossil plast med 25 prosent, og ved økt grad av resirkulerte og gjenvinnbare materialer sette en ny standard i dagligvarehandelen.


– Bærekraft har en naturlig og sentral plass i Coop. Vi er eid av kundene og har derfor et ansvar for å ta våre medlemmers bekymringer knyttet til plastforbruk og plastforsøpling på alvor. Vi er opptatt av reelle tiltak og har derfor gjenbruksbonus på handlenettene i tillegg til at vi skal kutte 25 prosent plast.

 

I praksis betyr dette av handlenettet får to strekkoder. En for kjøp, og en for gjenbruk. På den måten kan kundene få bonus også i selvskanningskassene.

 

– I tråd med Coops emballasjestrategi er handlenettene fremstilt av fornybare råvarer. Plasten er laget av sukkerrør, og er det mest miljøvennlige alternativet på markedet i dag. Handlenettene kan brukes mange hundre ganger og gjenvinnes som vanlig plast når de er utslitt, sier Lutnæs.

 

Følg med på medlemsappen, tilbud om gratis handlenett kommer der.

 

Slik fungerer bonusen: 

 • 1 krone gjenbruksbonus ved bruk av handlenettet

 

Dette er Coops emballasjestrategi:

 • Vi skal redusere bruken av plast.
   
 • Vi skal redusere bruken av oljebasert plast med 25 prosent innen 2025. Vi skal oppnå dette ved å fase ut engangsprodukter basert på plast, kutte unødvendig emballasje og ved å benytte fornybart og gjenvunnet materiale.
   
 • Vi skal ha materialgjenvinnbar emballasje.
   
 • Emballasjen på Coops unike varer skal kunne gjenvinnes og brukes til nye materialer.
   
 • Vi skal bruke resirkulerte emballasjematerialer.
   
 • Emballasjen på Coops unike varer skal så langt det er mulig produseres av resirkulerte materialer.
   
 • Vi skal bruke fornybare emballasjematerialer.
   
 • Vi skal bruke fornybare råvarer på emballasjen til Coops unike varer.
   
 • Vi bruker ikke skadelige kjemikalier.
   
 • Emballasjen på Coops unike varer skal ikke inneholde skadelige kjemikalier.
   
 • Vi skal ha emballasje som bidrar til vår null-visjon for kasting av mat.
   
 • Coop skal forbedre og utvikle emballasje for å redusere matsvinn, i tråd med vår null-visjon for matsvinn.
Birgit Schmidiger 03. sep 2018