Privacy statement (english)

Personvernerklæring


Coop stiller krav til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med personvernlovgivningen, grunnleggende personvernhensyn/prinsipper og interne rutiner. Coop behandler alle personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen og i samsvar med avtalen du har inngått, samtykkene som er avgitt og Normalvedtekter for Samvirkelag.

Vi benytter oss av teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre IT-systemer og får tilgang til informasjon. Det er kun utvalgte ansatte som har tilgang til personopplysningene for å utøve dette arbeidet.

Du kan handle i Coops butikker uten å være medlem, men ved frivillig medlemskap vil du kunne få medlemsfordeler og kjøpeutbytte.

Behandlingsansvarlig
Coop Norge SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 Oslo, organisasjonsnummer 936 560 288 er behandlingsansvarlig for Coop Medlemsprogram. Du kan alltid kontakte Kunde- og medlemsservice på tlf. 64875000 mellom 0830 – 1600 vedrørende spørsmål om markedsføring, medlemsordningen eller andre henvendelser.

I Coop er det felles behandlingsansvar mellom det samvirkelaget som du har meldt deg inn i og Coop Norge SA, i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Samvirkelaget behandler blant annet personopplysninger for sine medlemmer knyttet til de juridiske rettighetene medlemmene har for valg av representanter til styre og utvalg, i sitt samvirkelag. Coop Norge SA behandler personopplysningene til alle medlemmene i alle samvirkelag i tilknytning medlemsprogrammet.

Formål og grunnlag for behandlingen
Coop behandler dine personopplysninger til følgende formål basert på følgende behandlingsgrunnlag:

• Sikre nødvendig grunnlag for å beregne kjøpeutbytte, medlemsbonus og rabatter opptjent gjennom medlemsprogrammet, samt å håndtere din medlemskonto og innskudd på en forsvarlig måte. Grunnlaget for behandlingen er rammeavtalen du har inngått med Coop.

• Registrert kontaktinformasjon, slik at vi kan sende deg eierinformasjon om fordelsregnskap, renteendringer, kontoutskrift, selskapsendringer/fusjoner som gjelder ditt samvirkelag, samt innkallinger til årsmøter og Coop Valg som et ledd i medlemskapet. E-post blir også benyttet til kundeundersøkelser og tilbud. Grunnlaget for behandlingen er basert på rammeavtalen og/eller samtykke.

• Gi deg tilbud og markedskommunikasjon som er relevant for deg-, basert på medlem- og kjøpsadferd, bruk av medlemskort, nettsteder, apper og digital kommunikasjon. Det gjøres tilpasninger/analyse på bakgrunn av kjøpsopplysninger og handlemønster. Coop gjør bruk av ulike segmenteringsmodeller, slik at du for eksempel grupperes inn i under en av våre kundesegmenter. Grunnlaget for behandlingen er samtykkene du har gitt til Coop.

• Varsle ved tilbakekalling av produkt via post, e-post eller mobilnummer. Grunnlaget er basert på interesseavveiing.

• Sikre den dialogen vi har hatt med deg gjennom henvendelser til kunde og medlem. Grunnlaget er rammeavtalen og/eller interesseavveining.

• Gi deg mulighet å handle raskt og effektivt med ShopExpress og selvbetjente kasser. Grunnlaget for behandlingen i ShopExpress er avtalen du har inngått med Coop. Ved bruk av selvbetjente kasser er det frivillig å registrere medlemskortet for å få kjøpeutbytte og bonus.

• Gi deg mulighet til å påvirke Coops butikker og vareutvalg gjennom Coop Medlemspanel. Grunnlaget er basert på samtykkene du har gitt til Coop.

Se nedenfor for - mer informasjon om behandlingsgrunnlagene.

Hvilke personopplysninger behandles

a) Medlemskap i Coop
Ved innmelding i et samvirkelag, registreres blant annet navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer (eller annet ID nummer) og e-postadresse. Fødselsnummer er nødvendig på grunn av opprettelse av innskuddskonto i Coop.

b) Bruk av medlemskort/app
Ved all bruk av medlemskortet/App hos Coop og våre samarbeidspartnerne blir ditt medlemsnummer registrert samt kjøpsopplysninger (det enkelte produkt som kjøpes, beløp, hvilken butikk og kjøpstidspunkt) registrert for å gjøre det mulig å beregne riktig kjøpeutbytte og bonus i henhold til Normalvedtekter for Samvirkelag § 4 nr 7. Hvis du ikke ønsker at dine kjøp blir registrert, må du la være å bruke medlemskort/app eller melde deg ut av Coop. Coop får overført data fra samarbeidspartnerne for å gi deg medlemsbonus på varekjøpet. Personopplysninger som blir overført fra Coop til ulike samarbeidspartneren er person- og medlemsdata, informasjon om kjøp, innskudd, kort, avtaler og kuponger.

c) Opplysninger fra andre kilder
I noen tilfeller innhenter Coop tilgjengelige personopplysninger om deg fra andre kilder. Slike opplysninger kan for eksempel være adresseopplysninger fra Folkeregisteret. Denne behandlingen er nødvendig for å sikre at Coop har oppdatert adresseinformasjon.

d) Coop Medlemspanel
Medlemsnummer, navn, e-post, analyse av handleadferd og svar gitt etter spørreundersøkelse i Coop Medlemspanel blir behandlet forutsatt at du har samtykket til å delta i Coop Medlemspanel.

e) Kundeundersøkelse
Personopplysningen som behandles er ditt medlemsnummer og e-postadresse som du har samtykket til at Coop kan benytte for kommunikasjon med deg.

f) Bruk av Coop nettsteder og App
Dersom du er inne på våre nettsider, vil vi for en kort tidsperiode registrere visse opplysninger gjennom cookies (informasjonskapsler) og IP-adressen som er knyttet til din datamaskin. Det samme gjelder ved bruk av Coops apper, herunder apper for mobil og nettbrett, samt andre apper på sosiale medier og andre nettsider. For nærmere informasjon se under punktet Cookies og IP- adresser.

g) Elektronisk kommunikasjon
Dersom du ønsker å få tilsendt elektronisk informasjon fra Coop, for eksempel kundeavis, informasjon om ditt medlemskap og/eller tilbud om produkter og tjenester, kan vi skreddersy utsendelse til deg. Vi registrerer da, i tillegg til det som er beskrevet, den informasjon du gir oss for dette formålet, som preferanser og elektronisk kontaktinformasjon.

Nærmere beskrivelse av grunnlaget for behandlingen

Samtykke
Det er frivillig om du ønsker å avgi samtykke og hvilke samtykker du aktivt ønsker gi. Du må avgi et spesifikk samtykke til hvert enkelt formål, hvor det er beskrevet hva som er formålet med ditt samtykke og hvilke personopplysninger vi samler inn. Samtykkene du gir, gjelder frem til du eventuelt melder deg ut av Coop eller trekker ditt samtykke. Du kan, til enhver tid, administrere dine samtykker på coop.no/min-side, se punktet nedenfor om «Endre eller slette samtykke»

a) E-post, SMS, digital kommunikasjon, markedsføring
Coop tilpasser informasjon og tilbud til deg elektronisk gjennom e-post, via mobilen eller andre digitale kommunikasjonsflater, inklusiv sosiale medier. For å kunne gjøre dette kreves ditt samtykke. Coop vil alltid kunne sende deg informasjon per post, uavhengig av om annet medium er oppgitt. Dersom det foreligger samtykke vil vi benytte opplysningene og handlehistorikken din til å sende deg tilbud på de varene du har kjøpt tidligere, slik at du kan du spare mer på de varene som er mest relevante for deg. Du vil motta tilbudene i de kommunikasjonskanalene du har samtykket til f.eks. i appen, e-post, SMS, sosiale medier eller gjennom elektroniske kommunikasjonskanaler i form av digital annonsering gjennom tjenestene til Coop sine samarbeidspartnere, som for eksempel Schibsted ASA med datterselskaper, Amedia, Facebook og Google. Samtykker du til push-meldinger på mobil vil dette samtykke kun gjelde for den enkelte mobile enhet, og samtykket må derfor administreres der. Dette samtykke vil ikke fremkomme på coop.no/min-side. Du mottar nyhetsbrev på e-post hvis du har samtykket til dette på coop.no/min-side. På kjedenes hjemmesider har du mulighet å abonnere på kundeavis på en spesifikk kjede, ved å legge inn din e-postadresse. Dette abonnementet administreres av kjeden du mottar kundeavisen fra.

b) Analyse
Coop trenger ditt samtykke for å kunne analysere din kjøps- og medlemsadferd når ditt medlemskort/App registreres i kassen. Da tilpasses medlemskapet til deg og dine preferanser. Tilpasningen kan gjelde medlemstilbud, produkttilbud, kuponger og annen markedsføring fra Coop eller samarbeidspartnere av Coop. Denne informasjonen kommuniseres per post eller elektronisk. Tilpasning gjøres på bakgrunn av analyse og lagring av bl.a. kjøpsopplysninger og bruk av ulike segmenteringsmodeller. Du vil få informasjon dersom slike modeller er benyttet for å gi deg tilpasset markedsføring.

Du kan når som helst reservere deg mot analyse hos Coop.

Endre eller slette samtykke

Du kan alltid gjøre endringer, kreve innsyn eller slette samtykker og reservasjoner på coop.no/min-side eller ved å kontakt Coop Kunde- og medlemsservice.

Hvis du trekker tilbake et eller flere samtykker, vil vi så raskt som mulig slette din personopplysninger forbundet med dette samtykke, med mindre annen lovgivning pålegger oss å oppbevare dem.

Tilbaketrekning av analysesamtykke gjør at Coop ikke lenger vil gi deg tilpassende tilbud og kuponger. Din prefererte kjede vil likevel fremkomme på Coops digitale flater.

Du kan når som helst stoppe fremtidige elektroniske kundeaviser ved å trykke på linken som følger med kundeavisene. Ved å avslutte abonnementet på kundeaviser, vil din e-postadresse bli slettet for det enkelte abonnementet. E-postadressen som er lagret på coop.no/min-side vil ikke bli slettet ved at du avslutter abonnementet på kundeaviser.

Hvis du ønsker at Coop ikke skal behandle personopplysninger knyttet til kjøp, må du ikke registrere medlemskortet/app ved kjøp eller du må melde deg ut av Coop.

Hvis det på grunn av nye rettskrav medfører at Coop må gjøre endringer i samtykkene vil du bli varslet om dette. Det vil da skje endringer i denne personvernerklæringen.

Reservasjon

Du er fortsatt medlem i Coop selv om du velger å reservere deg mot enkelte av de tjenester Coop tilbyr. Du kan reservere deg mot:

a) telefonsalg fra Coop/samarbeidspartnere
b) reklame vedrørende kredittkort fra Coop
c) å motta medlemsbrevet, verdikupong eller andre direkte markedsføringshenvendelser fra Coop

Rett til innsyn i opplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysninger som er registrert om deg. Innsyn i dine lagrede personopplysninger kan du få ved å logge deg inn på coop.no/min-side. Her vil sentrale opplysninger fremgå. Ønsker du ytterligere informasjon om hva vi har lagret om deg, henvend deg skriftlig til Kunde- og medlemsservice hvor du spesifiserer hvilke personopplysninger du ønsker å få innsyn i. Har du ikke mulighet å ta skriftlig kontakt med Coop kan Kunde- og medlemsservice kontaktes på telefon 64875000.

Du vil få tilsendt svar innen 30 dager etter at din henvendelse er mottatt om innsyn i dine personopplysninger. Coop vil varsle deg hvis denne fristen ikke kan overholdes.

Du må henvende deg til ditt samvirkelag for å be om innsyn i opplysninger de eventuelt har lagret om deg, og hvor de er behandlingsansvarlig.

Utleveres personopplysningene til tredjeparter

a) Databehandlere
Coop kan la databehandlere stå for den tekniske delen av databehandlingen eller behandlingen av personopplysningene på vegne av behandlingsansvarlig, etter inngått avtale. Hvis Coop overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS inngår Coop standard avtaler og tar nødvendige forhåndsregler i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning.

b) Utlevering til offentlig myndigheter
Coop utleverer personopplysninger til politi eller andre offentlige myndigheter hvor det foreligger rettslig grunnlag.

Lokasjonsbaserte tjenester
Beacons- nettvarder: Når du handler eller er i nærheten av en Coop butikk eller deltar på et arrangement hvor Coop er representert, kan Coop gjennom Bluetooth-teknologi gi deg nyttig informasjon eller tilbud på stedet du er via meldinger på mobil. Du må gi ditt samtykke på mobilen for å få slike tilbud eller informasjon.

Kameraovervåkning
Coops lokaler er kameraovervåket. Dette gjøres for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Innsyn og sletting av opptakene behandles i tråd med personopplysningsloven og interne rutiner.

Netthandel
Når du handler på nettbutikken coop.no blir du bedt om å gi fra deg betalingsopplysninger. Denne informasjonen oppbevares hos vår leverandør av betalingstjenester for at du skal få gjennomført betalingen. I tillegg må du registrer dine kontaktopplysninger, slik at Coop kan nå deg ved behov i forbindelse med leveranse. Coop kan også, hvis det foreligger et aktiv kundeforhold, benytte e-postadressen til markedsføringshenvendelser.

Demografiske data
Vi samler inn, bruker og deler aggregerte data som statistisk eller demografisk data for noen formål. Aggregerte data anses lovmessig ikke for å være personopplysninger, da disse dataene ikke direkte eller indirekte knyttes til enkeltpersoner.

Sletting av data i løpende medlemsforhold
De personopplysningene som er nødvendige, for ditt medlemskap, blir lagret så lenge ditt medlemskap består. Kjøpshistorikk blir lagret i 2 år og 3 måneder, før kjøpsopplysningene anonymiseres, slik at dataene ikke kan identifisere deg. Trekker du ditt samtykke til analyse vil dine gamle kjøpsdata for analyse bli anonymisert når det er gått 6 måneder for å sikre opplysningene ved tilfelle av ny endring av samtykke. Trekker du samtykke til deltakelse i Coop Medlemspanel vil dine data bli slettet så raskt som mulig etter at du har trukket samtykket. Ved utmelding vil alle opplysninger om deg slettes, også ordrehistorikken på netthandel, samt din historikk ved kontakt hos Kunde- og medlemsservice, med mindre man ved utmelding har fortsatt behov for oppbevaring.

Dokumentasjon
Du er selv ansvarlig for å oppbevarer kvitteringer som dokumentasjon for kjøp foretatt i Coop.

Klage
Du kan når som helst klage på behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet- se mer på www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen
Coop vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Ved større endringer vil Coop informere deg om dette.

IP adresser- Cookies
Om informasjonskapsler (cookies) Dersom du er inne på våre nettsider, vil Coop for en tidsperiode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse kan ikke utføre programkode eller overføre virus. Informasjonskapslene er knyttet til utstyret som benyttes, og kan bare leses av datatjeneren som plasserte cookiene og som er knyttet til utstyret som benyttes. Det samme gjelder ved bruk av Coops App for mobil og nettbrett, samt andre apper på sosiale medier og andre nettsider. Coop samler inn og bruker opplysninger fra bruk av Coops digitale løsninger for å drifte løsningene. I tillegg for å analysere aktiviteter, slik at vi kan tilpasse og forbedre løsningene og vår markedsføring rettet mot deg og dine ønsker.

Deaktivering og sletting av cookies
Du kan når som helst reservere deg mot bruk av informasjonskapsler. Det gjør du i innstillingene i din nettleser, hvor bruk av informasjonskapsler kan deaktiveres. Dersom du velger dette, vil ikke nettstedet fungere optimalt for deg, men du vil fortsatt ha tilgang til sentrale opplysninger og informasjon.

Hva informasjonskapsler brukes til
På coop.no brukes per i dag en del informasjonskapsler/cookies som beskrevet under:

Digital annonsering
På Coops nettside brukes cookies til å samle informasjon for å tilpasse våre tilbud, nettvisninger og informasjon til dine preferanser og behov. For eksempel kan vi registrere at din nettleser har vært inne på en bestemt produktkategori på coop.no og basert på dette gi deg tilbud knyttet til denne produktkategorien. Vårt mål er å gi deg en bedre, mer personlig og mer relevant brukeropplevelse. Informasjon som vi får fra våre cookies, lagres ikke sammen med dine private opplysninger eller ordrehistorikk.

Om pålogging til Min side på Coops digitale løsninger
Så lenge du ikke er pålogget noen av våre digitale løsninger, kan ikke din bruk kobles tilbake til deg som enkeltperson. Som pålogget vil vi bruke generelle opplysninger i din profil for å tilpasse løsningene og gjøre innholdet mer personlig og relevant. Dette kan f.eks. være hvilken butikkjede du handler mest hos.

Sikkerhet
All datakommunikasjon mellom deg (din nettleser) og vår nettside (datatjeneren) er kryptert med Transport Layer Security (TLS). Du kan se en fullstendig oversikt over alle cookies nederst på denne siden. Listen oppdateres fortløpende når det legges på nye sporinger på sidene våre. I listen finner du også hvor lang tid det tar før hver cookie slettes fra din nettleser.

Hjelpe/Huske-Cookie
Klikker du på «Husk meg» når du logger inn på coop.no blir det plassert en cookies fra Coop på datamaskinen din. De neste 45 dagene du besøker Coop.no vil cookien identifisere deg. Du vil derfor forbli innlogget på «min side» og/eller i Coops nettbutikk. Coop anbefaler at du ikke bruker denne funksjonen hvis du bruker offentlige datamaskiner. Nettleser-cookies lagrer skjemainformasjon som navn, adresse, etc. slik at du slipper å fylle ut på nytt hver gang. Login-informasjon lagres også, slik at du slipper å huske denne selv. Disse fjernes ikke når du lukker nettleseren. Dette kan endres under innstillinger i din nettleser.

Apptus eSales informasjonskapsler:
Søke- og personifiseringsmotoren Apptus sporer brukernes oppførsel for å tilpasse nettsiden til dine interesser og behov og gi deg tilpassede tilbud og produktlister. Denne cookien slettes etter 5 år. Om IP-adresser m.m. Når du benytter våre digitale løsninger, registreres din IP-adresse, samt informasjon om din nettleser, operativsystem, omtrentlig lokasjon, samt hvilken nettside du kom fra. Vi logger bruk av våre ulike digitale løsninger.

Adform
Adform henter data til brukerstatistikk, for eksempelvis antall visninger og klikk på annonser for å gi deg tilpassede markedsføringskampanjer. Data brukes også for å skreddersy annonser mot spesifikke målgrupper og for å gjøre henvendelser til kunder som har vært på Coops nettsider og som fyller bestemte kriterier. Adform samler ikke personlig identifiserbare data fra ditt besøk til sine domener, bortsett fra informasjon som du frivillig leverer. Adform cookies har forskjellig varighet.

Google, DoubleClick og YouTube
Google-script blir brukt av vårt mediebyrå for å skape og levere markedsføringskampanjer i Googles annonsenettverk. Vi innhenter data om hvilke typer nettsteder du besøker, hvilke mobilapper du har på enheten din, informasjonskapselen i nettleseren din, og innstillingene du har valgt i annonseinnstillinger. Google registrerer også nettsteder og apper du har besøkt som tilhører bedrifter som annonserer med Google. Tidligere interaksjon med annonser eller annonseringstjenester fra Google, og Google-profilen din (inkludert aktivitet på YouTube og Google+). Les mer om hvordan du kan hindre Google fra å registrere ditt adferdsmønster her. Om du vil lese mer om Googles retningslinjer for personvern kan du lese det her. Noen Google cookies kan slettes etter noen få minutter, andre etter flere år.

Facebook
Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Facebooks tjenester. Du kan justere annonseinnstillingene hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook. Les mer om Facebooks retningslinjer for personvern. Noen Facebook cookies kan vare i flere år. Hvis du ikke ønsker dette, må du derfor selv slette dem fra nettleseren.

Netlife 
Netlife setter informasjonskapsler for å spore brukere som frivillig svarer på brukerundersøkelser på våre nettsider. Vi kjører tidvis brukerundersøkelser for å samle tilbakemeldinger fra våre brukere. Netlife-cookies slettes når Coop ikke lenger har behov for dem.

Hotjar
Analyseverktøyet Hotjar setter informasjonskapsler som samler informasjon om hvordan brukerne oppfører seg på siden. Informasjonen brukes av Coop for å forstå kundene bedre. Hotjar og Coop lagrer informasjonen.

Windows cloud platform
Informasjonskapselen lagrer hvilken server en bruker ble sendt til og sørger for balanse ved lasting av siden ved at en bruker blir sendt til samme server for hver forespørsel eller bevegelse som brukeren gjør på siden. Det er altså nettsiden, og Windows systemet i samsvar med serverne, som bruker denne informasjonskapselen for å fungere optimalt og for å sørge for balanse i sine systemer. Informasjonskapselen utgår når du avslutter økten.

EPI server informasjonskapsler
Vår websideleverandør EPI server bruker informasjonskapsler for å sikre at nettsiden fungerer optimalt. EPI server bruker informasjonskapsler til å passe på at ulike variabler er like gjennom en hel økt for en bruker. For hver bruker settes også en midlertidig økt-id for å binde sammen ditt besøk på flere sider for å forstå ditt brukermønster og gi deg en bedre brukeropplevelse. Eksempelvis kan vi forstå hvilken butikk du liker best og gir deg mer informasjon om denne. Denne informasjonskapselen utgår når du avslutter nettleserøkten.

Oversikt over Cookies: