Coop Norge SA

Coop Norge SA er samvirkelagenes fellesorganisasjon og eid av disse. Coop Norge skal ivareta sentrale fellesoppgaver for samvirkelagene som innkjøp, vareforsyning og kjededrift.  Slik at det dannes grunnlag for god drift i lagene og konkurransedyktighet ut mot medlemmer og forbrukere. I november 2017 ble Coop Norge Handel fusjonert inn i Coop Norge SA.


Selskapets oppgaver

Coop Norge skal være med på å trygge og skape fellesverdier for Coop i Norge, samt medvirke til at samvirkelagene drives til beste for medlemmene. Coop Norge skal medvirke til å styrke samvirke som driftsform, synliggjøre Coops særpreg og er Coops representant i offentlige organer. Selskapet skal også være en strategisk og forretningsmessig pådriver, og arbeide for at samvirkelagene får best mulig rammebetingelser. I tillegg ivaretar Coop Norge sparing, finans og eiendoms-forvaltning samt kommunikasjon med medlemmene og utvikling av gode medlemstilbud og -fordeler.


Verdikompasset


Nytenkende

I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser.

Ærlighet
I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får opplysninger om varene og virksomheten som kan ha betydning for deres valg.

Tiltro til egenart
I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for medlemmer og forbrukere.

Omtanke
I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Innflytelse
I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet.